Ing. Ivo Toman, MBA


Životopis Ing. Ivo Tomana, MBA

Ing. Ivo Toman, MBAO mněŽivotopis

Ivo Toman se narodil 7. července 1966 ve Vysokém Mýtě, nyní bydlí v Chocni.

S manželkou Michaelou, která je lékařkou a pracuje jako ředitelka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, mají dceru Michaelu a syna Filipa. Mezi jeho záliby patří cestování a politika.

Po absolvování ČVUT Praha, fakulty stavební, oboru pozemní stavby, pracoval ve Stavoprojektu Choceň jako projektant.

Patří mezi zakládající členy ODS a v roce 1992 byl zvolen za poslance Federálního shromáždění do Sněmovny lidu do hospodářského výboru. Zastával též funkci místopředsedy nejsilnějšího parlamentního klubu ODS. V letech 2002 -2008 byl členem republikového smírčího výboru ODS.

Po rozpadu Československa nastoupil na Okresní úřad Ústí nad Orlicí, kde 8 let zastával funkci zástupce přednosta a vedoucího kanceláře. Po prvních krajských volbách v roce 2000 byl jmenován do funkce zástupce ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a vedoucího kanceláře ředitele. Za svého působení na krajském úřadě výrazně přispěl k vybudování a rozjezdu tohoto úřadu.

Ve druhých krajských volbách v roce 2004 byl zvolen členem Zastupitelstva Pardubického kraje a zároveň byl zvolen do funkce náměstka hejtmana zodpovědného za dopravu a správu majetku. Ve volebním období 2004 - 2008 byl zodpovědný za koordinaci spolupráce s partnerským regionem vládního kraje Tübingen a okresu Reutlingen v Německé spolkové republice. Od února 2008 vykonával funkci hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za oblast dopravy.

Vykonává funkci člena představenstva Přístav a.s., funkci člena představenstva EAST BOHEMIAN AIPORT a.s. a v roce 2005 byl jmenován Ministerstvem školství ČR členem Správní rady Univerzity Pardubice. Je člen dozorčí rady EVO Pardubice, a.s. a člen správní rady Technopark Pardubice, k.s. Od roku 2006 je členem Rady pro jakost odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR.

Absolvoval několik stáží při Evropské komisi pro vybrané odborníky z nových členských zemí na problematiku veřejných zakázek v Evropské unii.

Po třetích krajských volbách v říjnu 2008 byl zvolen předsedou Dopravního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a členem Výboru Regionální rady NUTS 2 Severovýchod.

Vykonává též předsedu klubu zastupitelů zvolených za ODS. V prosinci 2008 byl zvolen členem Výkonné rady ODS.

Dne 5. ledna 2009 byl usnesením vlády jmenován zmocněncem vlády pro liniovou výstavu rychlostní silnice R 35.

Dne 13. července 2009 vláda rozšířila kompetence Ing. Ivo Tomana také na dálnici D11 na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Dne 16. srpna 2010 byl jmenován do funkce náměstka ministra dopravy po té, co se dne 15. srpna 2010 vzdal funkce zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu R35 a dálnice D11.

V rámci svého působení na Ministerstvu dopravy se stal postupně členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu, členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, vedoucím Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, místopředsedou Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a také členem dozorčí rady Českých drah, a.s.

 

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.