Ing. Ivo Toman, MBA


Stalo se

Ing. Ivo Toman, MBAStalo se

Slyšení s poslanci Evropského parlamentu

Slyšení s poslanci Evropského parlamentu

28. března 2012:

Dne 28. března jsem se zúčastnil slyšení s poslanci Evropského parlamentu za účelem představení pozice členských států Visegrádské skupiny a dalších kohezních zemí k Nástroji pro propojení Evropy a revizi Transevropské dopravní sítě pro léta 2014 až 2020. pokračování

EBU 10th anniversary and seminar

EBU 10th anniversary and seminar

17. ledna 2012: Dne 17. ledna 2012 jsem se zúčastnil semináře a s ním spojených oslav 10. výročí EBU (Evropský svaz vnitrozemské plavby), který se konal v prostorách Ústřední komise pro plavbu na Rýně. pokračování

Pracovní snídaně českých europoslanců ve Štrasburku

Pracovní snídaně českých europoslanců ve Štrasburku

15. listopadu 2011:

Dne 15.11.2011 jsem se zúčastnil pravidelné pracovní snídaně českých europoslanců, která se tentokrát konala pod záštitou sociálnědemokratické delegace. Uspořádala ji Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a jako hlavní téma společné diskuze proto zvolila aktuální dopravní problematiku. Jednalo se zejména o revizi tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T) a jejich budoucí financování, včetně Komisí nově představeného tzv. Nástroje na propojení Evropy (CEF). pokračování

Návštěva ministra dopravy ČR v Pardubickém kraji

Návštěva ministra dopravy ČR v Pardubickém kraji

21. října 2011:

Dne dne 21. října 2011 jsem se zúčastnil výjezdu pana ministra Mgr. Pavla Dobeše v Pardubickém, při kterém se řešila především dopravní problematika v regionu. Schůzky se zúčastnili kromě zástupců Ministerstva dopravy ČR také zástupci SFDI, ŘSD, SŽDC, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice, Lázní Bohdaneč a Chrudimi. pokračování

Slavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat

Slavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat

14. října 2011:

Dne 14. října jsem se zúčastnil slavnostního zahájení provozu stavby I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat. Jde o 1. část obchvatu silnice I/67, který po svém dokončení odvede dopravu z města Bohumín a stane se přivaděčem dopravy z dálnice D47 do celé oblasti Karviné. pokračování

Mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

Mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

19. září 2011: Dne 15.9.2011 jsem se zúčastnil mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala v Luhačovicích a kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. pokračování

Slavnostní zahájení provozu stavby I/13 Třebušice MÚK, 1. etapa

Slavnostní zahájení provozu stavby I/13 Třebušice MÚK, 1. etapa

31. srpna 2011: Dne 31. srpna 2011 jsem se zúčastnil slavnostního zahájení provozu stavby I/13 mimoúrovňová křižovatka Třebušice, 1. etapa na tahu mezi severočeskými městy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem u bývalé obce Třebušice. pokračování

1, 2, 3, … 17

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.