Ing. Ivo Toman, MBA


Návštěva ministra dopravy ČR v Pardubickém kraji

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seNávštěva ministra dopravy ČR v Pardubickém kraji

Dne dne 21. října 2011 jsem se zúčastnil výjezdu pana ministra Mgr. Pavla Dobeše v Pardubickém, při kterém se řešila především dopravní problematika v regionu. Schůzky se zúčastnili kromě zástupců Ministerstva dopravy ČR také zástupci SFDI, ŘSD, SŽDC, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice, Lázní Bohdaneč a Chrudimi.

 

Se zástupkyní města Pardubice se mimo jiné projednávala situace okolo důležité pardubické křižovatky „U Trojice“, kde se dnes tvoří až hodinové kolony a rozšíření silnice I/37. Na rekonstrukci této silnice ministerstvo pro příští rok vyčlenilo téměř miliardu korun. Spolu s panem ministrem jsem také zavítal i do Lázní Bohdaneč, kde jsme se rovněž setkali s představiteli města, především paní starostkou Květoslavou Jeníčkovou. Na tomto jednání byla řešena zejména problematická objízdná trasa z dálnice D11 do Pardubic, která vede právě přes Lázně Bohdaneč. Návštěva zahrnovala také setkání s hejtmanem Pardubického kraje Radko Martínkem na krajském úřadu v Pardubicích a dohodli se, že se pokusí převést část silnice I/37 do kategorie komunikace II. třídy. Kraj by tak silnice dostal do své správy a bylo by možné je osadit dopravními značkami Zákaz vjezdu kamionům. To by též mohlo přispět ke zklidnění dopravy na daném místě. Návštěva pana ministra byla zakončena v Chrudimi, kde pan ministr se starostou Petrem Řezníčkem jednal o výstavbě mostu v Trhové Kamenici a také o dopravním obchvatu města Chrudim.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.