Ing. Ivo Toman, MBA


EBU 10th anniversary and seminar

Ing. Ivo Toman, MBAStalo seEBU 10th anniversary and seminar

Dne 17. ledna 2012 jsem se zúčastnil semináře a s ním spojených oslav 10. výročí EBU (Evropský svaz vnitrozemské plavby), který se konal v prostorách Ústřední komise pro plavbu na Rýně. Semináře se zúčastnilo cca 80 odborníků z 9 účastnických zemí (Rakousko, Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Nizozemsko, Rumunsko, Švýcarsko a Lucembursko) mezi nimiž byli poslanci Evropského parlamentu, zaměstnanci Komise, členové EBU a průmyslové subjekty. Hlavním tématem konference byly nové směry ve vodní nákladní dopravě a také návrh Evropské komise ve věci sítě Ten-T, který bude projednáván v evropském parlamentu. Byla také řešena problematika NAIADE. V rámci tohoto tématu byla řešena problematika labsko-vltavské vodní cesty a také nezařazení koridoru D-O-L do sítě Ten-T. Mimo jiné byla otevřena otázka další možné aktualizace sítě Ten-T a odstranění hlavních překážek a bariér v klíčových oblastech dopravní infrastruktury. Jako velmi přínosné je hodnoceno setkání s viceprezidentem a komisařem pro dopravu Evropské komise panem Siim Kallasem.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.